Niyanca öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq niyanca öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


niyanca haqqında

Çiçeva kimi də tanınan nıyanca dili Malavinin rəsmi dilidir və Zambiya, Mozambik və Zimbabvedə danışılır. Dil əvvəllər çinyanca adlanırdı (Zambiyada hələ də belə adlanır), lakin Malavidə rəsmi olaraq 1968-da çiçeva adlandı, çünki o zaman hakimiyyətdə olan Malavi Prezidenti Çeva qəbiləsindən idi. Bu dil Afrikanın əksər hissəsində yayılmış bantu dil ailəsinin bir hissəsidir, buna görə zulu, kirundi və tsvana dilləri ilə əlaqəlidir.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Malavi

Zambiya

Mozambik

People Talking

Danışanların sayı

12.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Niger-Konqo

Atlantik-Konqo

Benue-Konqo

Bantu

Maraqlı faktlar — Niyanca

  • Çiçeva dilində ayaqqabı mazına "ayaqqabı dərmanı" deyilir.
  • Malavi Respublikasında bu dilə "çeva xalqının dili", Zambiyada isə "göl dili" deyirlər. 
  • Bütün bantu dillərindəki kimi, burada da isimlər sözlərin əvvəlindəki ön şəkilçilərə görə ayrılır. Bu dillər "chi-" sinfinə aiddir. Bu, kisuahili dilindəki "ki-" və isikosa, isizulu dillərindəki "isi-" hissəciklərinə uyğundur.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır