เรียนภาษาโปรตุเกส - บราซิล

ภาษาโปรตุเกสเข้ามาในบราซิลเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 16 และมีความแตกต่างจากภาษาโปรตุเกสในยุโรปในด้านการออกเสียง, การสะกดคำและไวยากรณ์ ภาษาโปรตุเกสแบบบราซิล ยังมีการใช้คำมากมาย จากภาษาบราซิลพื้นเมือง เช่น ภาษากวารานี และภาษาแอฟริกัน เช่น ภาษาโยรูบา และภาษายุโรป เช่น ภาษาอิตาลี, เยอรมันและอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาโรแมนซ์, ภาษาโปรตุเกสจึงมีความคล้ายคลึงกับภาษาอิตาลี, ฝรั่งเศสและสเปน ในแง่ของไวยากรณ์, คำศัพท์และวากยสัมพันธ์

เรียนภาษาโปรตุเกส-บราซิลกับ uTalk
uTalk language logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

บราซิล

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

204,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อิตาลิก

โรแมนซ์

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — โปรตุเกส - บราซิล

  • ถ้าคุณประสบปัญหาใหญ่ในประเทศบราซิล, คุณสามารถกล่าวว่า 'Estou frito' - เอาฉันไปทอด
  • การมองหาขนไก่ในไข่ - procurar pelo em ovo - แปลว่า การพยายามค้นหาปัญหาซึ่งมันไม่มีเลย
  • ความแตกต่างของคำศัพท์ระหว่างภาษาโปรตุเกสแบบยุโรปและแบบบราซิลพบได้ เช่น sorvete - ไอศกรีม - ใช้ในบราซิล แต่ใช้ gelado ในโปรตุเกส, ônibus - รถโดยสาร - ในบราซิล แต่ใช้ autocarro ในโปรตุเกส และ trem - รถไฟ - ในบราซิล แต่ใช้ comboio ในโปรตุเกส

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย