Naučte se kanadskou francouzštinu

Učte se kanadskou francouzštinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte kanadskou francouzštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O kanadskou francouzštinu

Francouzsky hovoří přibližně 20 % kanadské populace a francouzština je vedle angličtiny úředním jazykem Kanady. Je také jediným úředním jazykem provincie Québec, kde má francouzštinu jako svůj první jazyk 80 % obyvatel. Neexistuje žádná standardizace mezi jednotlivými variantami kanadské francouzštiny, ale nejdominantnější je quebecká francouzština, kterou vás také bude učit aplikace uTalk. Kanadská francouzština si zachovává některé prvky z francouzštiny 17. století a evropským mluvčím proto může znít mírně archaicky.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Kanada

People Talking

Počet mluvčích

7 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Italická

Románská

Zajímavosti — Francouzština (Kanada)

  • Kanadská francouzština má ve slovní zásobě poměrně dost odlišností od evropské francouzštiny. Například „blonde“ jako označení pro přítelkyni namísto „petite amie“, „croustilles“ jako brambůrky namísto „chips“ a „frette“ jako studený namísto „froid“.
  • Ve velmi neformálním pouličním jazyce může „ty a já“ neboli „toi et moi“ znít spíše jako „toé et moé“, což byla ve skutečnosti klasická francouzská výslovnost v době před Francouzskou revolucí.
  • Kanadská francouzština ochotněji přejímá slova z angličtiny než evropská angličtina, a stejně tak přebírá slova z jazyků kanadských Prvních národů.
  • Výraz „lâche pas la patate“ znamená „nevzdávej se“, ale doslova se přeloží jako „nepouštěj ten brambor“!

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní