فرانسوی کانادایی بیاموزید

فرانسوی کانادایی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان فرانسوی کبکی صحبت کنید.


درباره فرانسوی کانادایی

حدود ۲۰ درصد از جمعیت کانادا به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند و در کنار انگلیسی دارای جایگاه رسمی است. همچنین این تنها زبان رسمی کبک است که ۸۰ درصد از جمعیت آن فرانسوی را به عنوان زبان اول خود صحبت می‌کنند. هیچ گویش استانداردی بین انواع مختلف فرانسوی کانادایی وجود ندارد، اما غالب‌ترین آنها کبکوا (Québécois) است، که در uTalk نیز آموزش داده می‌شود. فرانسوی کانادایی برخی از ویژگی‌های فرانسوی قرن هفدهم را حفظ کرده است و ممکن است برای گویشوران اروپایی کمی قدیمی به نظر برسد.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

کانادا

People Talking

تعداد گویشوران

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

هند و اروپایی

ایتالیایی

رومی

حقایق جالب — فرانسوی کانادا

  • تفاوت‌های زیادی بین واژگان فرانسوی اروپایی و فرانسوی کانادایی وجود دارد، مانند «blonde» برای دوست دختر به جای «petite amie»، یا «croustilles» برای چیپس به جای «chips» و «frette» برای سرد به جای «froid».
  • عبارت lâche pas la patate به معنای «تسلیم نشو» است، اما به به صورت تحت اللفظی «سیب‌زمینی را ول نکن» ترجمه می‌شود!
  • اصطلاح ?me prends-tu pour une valise - با معنی لغوی «فکر می‌کنی چمدان هستم» - به معنی «فکر کردی من ساده لوح هستم؟» است.
  • واژه‌های مرتبط با مذهب کاتولیک معمولاً به‌عنوان قسم یا «sacres» در زبان فرانسوی کانادایی استفاده می‌شوند.
  • میچیف زبان دیگری است که در کانادا صحبت می‌شود و توسط مردم متیس ایجاد شده است. این ترکیبی از زبان‌های فرانسوی و بومی مانند کری است. به عنوان مثال، «خداحافظ» در فرانسوی «bonn apray mijii» و در این زبان «bon après-midi» است.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند