ایرلندی بیاموزید

ایرلندی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان ایرلندی صحبت کنید.


درباره ایرلندی

ایرلندی متعلق به شاخه گویدلیک زبان‌های سلتی است و به همین دلیل شباهت بیشتری با مانکس و گالیک اسکاتلندی دارد تا با ولزی، برتون یا کورنیش. ایرلندی که همچنین به عنوان زبان گالیک شناخته می‌شود توسط اقلیتی در ایرلند صحبت می‌شود، اما مناطقی به نام Gaeltacht وجود دارد - بیشتر در سواحل غربی ایرلند - که در آن ایرلندی هنوز زبان اصلی برای ارتباط روزمره است. سه گویش اصلی وجود دارد که تقریباً با ایرلندی غربی، جنوبی و شمالی مرتبط هستند. با uTalk، لهجه کانات (غربی) را یاد خواهید گرفت.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

ایرلند

انگلستان

People Talking

تعداد گویشوران

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

هند و اروپایی

سلتی

گودلی

حقایق جالب — ایرلندی

  • سلام در زبان ایرلندی «Dia duit» است یعنی «خدا با تو باشد» و پاسخ «Dia 's Muire Dhuit» است یعنی «خدا و مریم با تو باشد».
  • در ایرلندی، شما احساسات را به صورت «روی شما» بیان می‌کنید، به عنوان مثال، «من عصبانی هستم» که به صورت Tá ferg orm نوشته می‌شود به معنی «خشم روی من است» ترجمه می‌شود.
  • معنی لغوی کلمه ایرلندی «عروس دریایی» که به صورت smugairle róin نوشته می‌شود «آب دهن شیر دریایی» است.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند