เรียนภาษาฝรั่งเศส - แคนาดา

เรียนภาษาฝรั่งเศส - แคนาดาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาฝรั่งเศส - แคนาดาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส - แคนาดา

ภาษาฝรั่งเศส ใช้พูดกันประมาณ 20% ของประชากรแคนาดา และมีสถานะเป็นทางการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของรัฐควิเบก ซึ่ง 80% ของประชากรพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรก ไม่มีการกำหนดมาตรฐานระหว่างภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดาในท้องที่ต่างๆ แต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็น Québécois, ซึ่งเป็นสำเนียงที่คุณจะได้เรียนรู้จาก uTalk ภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดายังคงรักษาคุณลักษณะบางอย่างจากภาษาฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 17 และอาจฟังดูเก่าคร่ำครึเล็กน้อยสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในยุโรป 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แคนาดา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

7,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อิตาลิก

โรแมนซ์

เรื่องสนุกของภาษา — ฝรั่งเศส - แคนาดา

  • มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในคำศัพท์ระหว่างภาษาฝรั่งเศสแบบยุโรปและแบบแคนาดา เช่นคำว่า 'blonde' หมายถึง แฟนสาว แทนที่จะเป็นคำว่า 'petite amie', 'croustilles' สำหรับ มันฝรั่งทอด แทนที่จะเป็น 'chips', และ 'frette' หมายถึงความเย็น แทนที่จะเป็นคำว่า 'froid'
  • สำนวน 'lâche pas la patate' หมายถึง 'อย่ายอมแพ้' แต่แปลตรงตัวว่า 'อย่าทอดทิ้งมันฝรั่ง'!
  • สำนวนวลี “me prends-tu pour une valise?” แปลตามตัวอักษรว่า “คุณเอาฉันไปใส่กระเป๋าเดินทาง” หมายความว่า ‘คุณว่าฉันเป็นคนใจง่ายหรือเปล่า’
  • คำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคาทอลิกมักจะใช้เป็นคำสาบานหรือ ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ในภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา 
  • Michif เป็นอีกภาษาหนึ่งที่พูดกันในแคนาดา ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยชาวเมทิส เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาฝรั่งเศสและภาษาพื้นเมือง เช่น ภาษาครี ตัวอย่างเช่น ‘bonn apray mijii’ แปลว่า ‘ลาก่อน’ หรือ 'bon après-midi' ในภาษาฝรั่งเศส

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย