เรียนภาษาฝรั่งเศส - แคนาดา

เรียนภาษาฝรั่งเศส - แคนาดาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาฝรั่งเศส - แคนาดาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส - แคนาดา

ภาษาฝรั่งเศส ใช้พูดกันประมาณ 20% ของประชากรแคนาดา และมีสถานะเป็นทางการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของรัฐควิเบก ซึ่ง 80% ของประชากรพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรก ไม่มีการกำหนดมาตรฐานระหว่างภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดาในท้องที่ต่างๆ แต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็น Québécois, ซึ่งเป็นสำเนียงที่คุณจะได้เรียนรู้จาก uTalk ภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดายังคงรักษาคุณลักษณะบางอย่างจากภาษาฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 17 และอาจฟังดูเก่าคร่ำครึเล็กน้อยสำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในยุโรป 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แคนาดา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

7,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อิตาลิก

โรแมนซ์

เรื่องสนุกของภาษา — ฝรั่งเศส - แคนาดา

  • มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในคำศัพท์ระหว่างภาษาฝรั่งเศสแบบยุโรปและแบบแคนาดา เช่นคำว่า 'blonde' หมายถึง แฟนสาว แทนที่จะเป็นคำว่า 'petite amie', 'croustilles' สำหรับ มันฝรั่งทอด แทนที่จะเป็น 'chips', และ 'frette' หมายถึงความเย็น แทนที่จะเป็นคำว่า 'froid'
  • ในภาษาสตรีททั่วไป 'you and me' หรือ 'toi et moi' ค่อนข้างที่จะฟังดูคล้ายกับ 'toé et moé' ซึ่งเป็นการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสแบบคลาสสิกช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส
  • ภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดาจะดูมีความสุขมากกว่าภาษาฝรั่งเศสแบบยุโรป ในการยืมคำมาจากภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับภาษาประจำชาติแรกของแคนาดา
  • สำนวน 'lâche pas la patate' หมายถึง 'อย่ายอมแพ้' แต่แปลตรงตัวว่า 'อย่าทอดทิ้งมันฝรั่ง'!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย