เรียนภาษาไอริช

เรียนภาษาไอริชทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาไอริชด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาไอริช

ภาษาไอริช อยู่ในกลุ่มภาษากอยเดลิก ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มภาษาเคลติก จะมีความคล้ายคลึงกับภาษามานซ์และสกอตส์กาลิก มากกว่าภาษาเวลส์, เบรตันหรือคอร์นิช ภาษาไอริช ยังเป็นที่รู้จักในชื่อว่า ภาษากาลิก เป็นภาษาพูดของประชากรส่วนน้อยในไอร์แลนด์ แต่มีบริเวณที่เรียกว่า เกลทาช (Gaeltacht) - ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ - ยังคงใช้ภาษาไอริชเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จะมีภาษาไอริชท้องถิ่นหลักๆอยู่สามภาษา, ซึ่งแบ่งอย่างคร่าวๆ คือ ตะวันตก, ใต้, และเหนือ ด้วย uTalk คุณจะได้เรียนรู้ภาษาถิ่งนของคอนนอตทางตะวันตก (Connaught (Western))

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เคลติก

กอยเดลิก

เรื่องสนุกของภาษา — ไอริช

  • คำว่า สวัสดี ในภาษาไอริชคือ 'Dia duit' แปลว่า พระเจ้าอยู่กับคุณ และคำตอบกลับคือ 'Dia 's Muire dhuit' หมายถึง พระเจ้าและพระแม่มารีย์อยู่กับคุณเช่นกัน
  • ในภาษาไอริช คุณจะบอกความรู้สึกด้วยการบอกว่า 'อยู่ที่คุณ' ตัวอย่างเช่น ฉันโกรธ คือ คำว่า Tá fearg orm - 'ความโกรธอยู่ที่ฉัน'
  • คำศัพท์ภาษาไอริชใช้ที่เรียกแมงกะพรุนคือ smugairle róin ซึ่งความหมายตรงตัวแปลว่า 'น้ำลายแมวน้ำ'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย