เรียนภาษาลัตเวีย

เรียนภาษาลัตเวียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลัตเวียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวีย หรือที่บางครั้งรู้จักกันในชื่อ เล็ตติช (Lettish), เป็นภาษาราชการของประเทศลัตเวีย ซึ่งมีคนพูดภาษานี้ถึง 85% ของประชากร ยังมีผู้ใช้ภาษาลัตเวียอีกเป็นแสนคนที่อยู่ต่างประเทศ โดยมีภาษาท้องถิ่นหลักๆอยู่สามภาษา - ภาษาลัตเวียมาตรฐาน ซึ่ง uTalk ใช้ในการสอนนั้นมีพื้นฐานมาจากภาษาถิ่นกลาง ภาษาลัตเวียอยู่ในกลุ่มภาษาบอลติก ซึ่งแตกต่างจากตระกูลภาษาเจอร์มานิก และภาษาสลาวิกที่อยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามมีการยืมคำบางคำมาจากภาษาเยอรมัน, โปแลนด์และรัสเซีย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลัตเวีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

บอลติก

บอลติกตะวันออก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ลัตเวีย

  • วลีภาษาลัตเวียที่ว่า pūst pīlītes - 'to blow little ducks' หมายถึง การพูดจาโกหกไร้สาระ
  • ภาษาลัตเวีย เป็นส่วนนึงของกลุ่มภาษาบอลติก และญาติทางภาษาเดียวที่ยังเหลืออยู่คือ ภาษาลิทัวเนีย
  • ชื่อผู้ชายในภาษาลัตเวียเกือบจะทั้งหมดลงท้ายด้วย -s และชื่อผู้หญิงลงท้ายด้วยไม่ตัว -a ก็ -e ซึ่งขยายไปถึงชื่อต่างประเทศด้วย ดังนั้นชื่อ John (จอห์น) ในภาษาอังกฤษ จึงกลายเป็น Džons ในภาษาลัตเวีย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย