เรียนภาษาลัตเวีย

เรียนภาษาลัตเวียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลัตเวียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวีย หรือที่บางครั้งรู้จักกันในชื่อ เล็ตติช (Lettish), เป็นภาษาราชการของประเทศลัตเวีย ซึ่งมีคนพูดภาษานี้ถึง 85% ของประชากร ยังมีผู้ใช้ภาษาลัตเวียอีกเป็นแสนคนที่อยู่ต่างประเทศ โดยมีภาษาท้องถิ่นหลักๆอยู่สามภาษา - ภาษาลัตเวียมาตรฐาน ซึ่ง uTalk ใช้ในการสอนนั้นมีพื้นฐานมาจากภาษาถิ่นกลาง ภาษาลัตเวียอยู่ในกลุ่มภาษาบอลติก ซึ่งแตกต่างจากตระกูลภาษาเจอร์มานิก และภาษาสลาวิกที่อยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามมีการยืมคำบางคำมาจากภาษาเยอรมัน, โปแลนด์และรัสเซีย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลัตเวีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

บอลติก

บอลติกตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — ลัตเวีย

  • วลีภาษาลัตเวียที่ว่า pūst pīlītes - 'to blow little ducks' หมายถึง การพูดจาโกหกไร้สาระ
  • ภาษาลัตเวีย เป็นส่วนนึงของกลุ่มภาษาบอลติก และญาติทางภาษาเดียวที่ยังเหลืออยู่คือ ภาษาลิทัวเนีย
  • ชื่อผู้ชายในภาษาลัตเวียเกือบจะทั้งหมดลงท้ายด้วย -s และชื่อผู้หญิงลงท้ายด้วยไม่ตัว -a ก็ -e ซึ่งขยายไปถึงชื่อต่างประเทศด้วย ดังนั้นชื่อ John (จอห์น) ในภาษาอังกฤษ จึงกลายเป็น Džons ในภาษาลัตเวีย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย