เรียนภาษาสโลวัก

เรียนภาษาสโลวักทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสโลวักด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสโลวัก

ภาษาสโลวัก เป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐสโลวัก uTalk ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาสโลวักมาตรฐานที่ใช้ในรัฐบาล, การศึกษาและสื่อ โดยเป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสโลวาเกียตอนกลาง ส่วนภาษาถิ่นอื่นๆมีหลักๆ ก็คือ ภาษาที่พูดในสโลวาเกียตะวันตกและในตะวันออก แต่ผู้ใช้ทั้งสามภาษาก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ดี การรู้ภาษาสโลวักจะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาเช็ก, โปแลนด์ และภาษาสลาวิกอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สโลวาเกีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สลาวิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — สโลวัก

  • มีวลีหนึ่งในภาษาสโลวักกล่าวว่า 'Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom' ซึ่งหมายถึง ยิ่งพูดได้หลายภาษามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นคนมากขึ้นเท่านั้น
  • ชื่อที่ฟังคล้ายๆกันอย่างสโลวาเกียและสโลวีเนียนั้น ทำให้คนสับสนกันมาอย่างยาวนาน จนทำให้ในปัจจุบันเจ้าหน้าสถานทูตทั้งสองประเทศต้องมีพบปะกันหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนจดหมายที่ใส่ที่อยู่ผิดประเทศ
  • ภาษาสโลวัก เรียก 'ham and eggs' (แฮมและไข่) ว่า hemendex

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย