เรียนภาษาสโลวัก

เรียนภาษาสโลวักทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสโลวักด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสโลวัก

ภาษาสโลวัก เป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐสโลวัก uTalk ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาสโลวักมาตรฐานที่ใช้ในรัฐบาล, การศึกษาและสื่อ โดยเป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสโลวาเกียตอนกลาง ส่วนภาษาถิ่นอื่นๆมีหลักๆ ก็คือ ภาษาที่พูดในสโลวาเกียตะวันตกและในตะวันออก แต่ผู้ใช้ทั้งสามภาษาก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ดี การรู้ภาษาสโลวักจะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาเช็ก, โปแลนด์ และภาษาสลาวิกอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สโลวาเกีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สลาวิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — สโลวัก

  • มีวลีหนึ่งในภาษาสโลวักกล่าวว่า 'Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom' ซึ่งหมายถึง ยิ่งพูดได้หลายภาษามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นคนมากขึ้นเท่านั้น
  • ชื่อที่ฟังคล้ายๆกันอย่างสโลวาเกียและสโลวีเนียนั้น ทำให้คนสับสนกันมาอย่างยาวนาน จนทำให้ในปัจจุบันเจ้าหน้าสถานทูตทั้งสองประเทศต้องมีพบปะกันหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนจดหมายที่ใส่ที่อยู่ผิดประเทศ
  • ภาษาสโลวัก เรียก 'ham and eggs' (แฮมและไข่) ว่า hemendex

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย