تبریک! – 2 موضوع رایگان!

برای ایجاد حساب uTalk ثبت نام کنید و برنامه را در هر دستگاهی که می‌خواهید دانلود کنید تا برای باز کردن 2 موضوع رایگان، 100 uCoins دریافت کنید! برای شروع یادگیری می‌توانید بیش از ۶۰ موضوع را در بیش از ۱۵۰ زبان انتخاب کنید.

لذت ببرید!

برای بهره‌مندی از این پیشنهاد در زیر ثبت نام کنید: