پنجابی پاکستانی بیاموزید

پنجابی پاکستانی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان پنجابی پاکستانی صحبت کنید.


درباره پنجابی پاکستانی

پنجابی رایج‌ترین زبان پاکستان است که توسط بیش از ۴۰ درصد از ساکنان آن کشور و به طور عمده در استان پنجاب شرقی صحبت می‌شود. پنجابی پاکستانی تأثیراتی از فارسی، عربی و اردو گرفته است. این زبان و پنجابی هندی به طور گسترده قابل فهم متقابل هستند، اگرچه این دو زبان از خط‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این برنامه به شما کمک می‌کند تا پنجابی استاندارد را یاد بگیرید که گویش ماجهی است که در لاهور صحبت می‌شود.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

پاکستان

People Talking

تعداد گویشوران

۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

هند و اروپایی

هند و ایرانی

هند و آریایی

حقایق جالب — پنجابی (پاکستان)

  • پنجابی از آهنگ‌های مختلف (بالا، متوسط و پایین) و همچنین شدت استفاده می‌کند که هر دو می‌توانند بین کلمات یکسان تفاوت معنایی ایجاد کنند.
  • پنجاب به معنی «پنج آب» است که از نام رودهای بیس، جهلوم، چناب، راوی و سوتلج گرفته شده است.
  • یک شاعر معروف پنجابی مربوط به قرن دوازدهم و سیزدهم به دلیل زبان شیرین اشعارش به بابا فرید «گنج‌شکر» معروف بود.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند