Học tiếng Punjab Pakistan

Học tiếng Punjab Pakistan trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Punjab Pakistan. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Punjab (Pakistan)

Tiếng Punjab là ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất ở Pakistan bởi hơn 40% cư dân chủ yếu ở miền đông bang Punjab. Tiếng Punjab Pakistan có những ảnh hưởng từ tiếng Ba Tư, tiếng Ả Rập và tiếng Urdu. Ngôn ngữ này được thông hiểu lẫn nhau với tiếng Pakistan Ấn Độ nhưng điều thú vị là hai ngôn ngữ này lại dùng chữ viết khác nhau. Ứng dụng này sẽ giúp bạn học tiếng Punjab chuẩn là phương ngữ Maiji được nói ở Lahore.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Pakistan

People Talking

Số người nói

93.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc Ấn-Iran

Ngữ chi Indo-Arya

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Punjab (Pakistan)

  • Tiếng Punjab sử dụng nhiều thanh điệu khác nhau (cao, vừa và thấp) cũng giống như âm nhấn, cả hai đều dùng để phân biệt giữa các từ giống nhau.
  • Tiếng Punjab theo tiếng địa phương có nghĩa là "5 loại nước" bao gồm Bea, Jhelum, Chenab, Ravi và Sutlej.
  • Nhà thơ nổi tiếng người Junjab từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13 được gọi là "Baba Farid Ganjshakar" có nghĩa là "kho báu của đường" bởi cách dùng ngôn ngữ ngọt ngào của ông.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi