Učte sa čičeva (ňandža)

Učte sa ňandža online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte čičeva s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O čičevčine

Čičewa jazyk, tiež známy ako čeva, je úradným jazykom Malawi a hovorí sa v Zambii, Mozambiku a Zimbabwe. Jazyk, ktorý sa v minulosti nazýval ňandža, je stále hovorený v Zambii, ale jazykom v Malawi sa oficiálne stala čičevčina v roku 1968, kedy bol prezident Malawi z kmeňa Chewa. Čičevčina je súčasťou jazykovej rodiny bantuských jazykov, ktorá sa rozprestiera vo väčšine subsaharskej Afriky, takže sa týka jazykov ako ďalekosiahlych ako zuluština, kirundi a setswančina.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Malawi

Zambia

Mozambik

People Talking

Počet hovorcov

12 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Niger-Congo

Atlantic–Congo

Benue-Congo

Bantuské jazyky

Zábavné fakty — Čičewa (Ňandža)

  • Čičewské slovo pre 'laky na topánky' znamená "medicína topánok".
  • V čičevskom jazyku sa reč nazýva 'jazykom Chewa ľudí' a v Zambii je známy ako 'jazyk jazera'.
  • Rovnako ako všetky Bantuské jazyky, podstatné mená sú rozdelené do rôznych tried rozpoznateľných pomocou predpony na začiatku slov. Jazyky patria do triedy "chi-". To súvisí s "ki" v Kiswahili a "isi-" v IsiXhosa a IsiZulu.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne