Učte sa gréčtinu

Učte sa gréčtinu online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte grécky s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O gréčtine

Toto vám pomôže naučiť sa po gréčtinu, akou sa dnes hovorí v Grécku. Jazyk je potomkom starogréčtiny - viď uTalk Starogréčtina - ale má rozdiely vo výslovnosti, slovnej zásobe a gramatike. Moderná gréčtina nie je úzko spojená s inými živými jazykmi, ale má podobnosť s arménskym jazykom. Tiež obsahuje aj pôžičané slová z taliančiny a turečtiny.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Grécko

Cyprus

People Talking

Počet hovorcov

13 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoeurópska

Helénsky jazyk

Zábavné fakty — Gréčtina

  • Slovo "abeceda" pochádza z prvých dvoch písmen gréckej abecedy - alfa a beta.
  • Otáznik vyzerá takto: ';' v gréčtine.
  • Slovo "áno" v gréčtine je vlastne "nai"!

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne