เรียนภาษากรีก

เรียนภาษากรีกทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากรีกด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษากรีก

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษากรีกตามที่พูดกันปัจจุบันในประเทศกรีซ โดยเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากกรีกโบราณ - ดู uTalk ภาษากรีกโบราณ - แต่มีความแตกต่างในการออกเสียงคำศัพท์และไวยากรณ์ ภาษากรีกสมัยใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆที่มีอยู่ในตอนนี้ แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาอาร์เมเนีย นอกจากนี้ยังมีคำยืมจากภาษาอิตาลีและภาษาตุรกีอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

กรีซ

ไซปรัส

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

13,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เฮลเลนิก

เรื่องสนุกของภาษา — กรีก

  • คำว่า 'alphabet' มาจากตัวอักษรสองตัวแรกของอักษรกรีก - alpha และ beta
  • เครื่องหมายคำถามในภาษากรีกมีลักษณะดังนี้ ';'
  • คำว่า 'ใช่' ในภาษากรีกก็คือ 'nai'!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย