เรียนภาษากรีก

เรียนภาษากรีกทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากรีกด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษากรีก

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษากรีกตามที่พูดกันปัจจุบันในประเทศกรีซ โดยเป็นภาษาที่สืบทอดมาจากกรีกโบราณ - ดู uTalk ภาษากรีกโบราณ - แต่มีความแตกต่างในการออกเสียงคำศัพท์และไวยากรณ์ ภาษากรีกสมัยใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆที่มีอยู่ในตอนนี้ แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาอาร์เมเนีย นอกจากนี้ยังมีคำยืมจากภาษาอิตาลีและภาษาตุรกีอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

กรีซ

ไซปรัส

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

13,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เฮลเลนิก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — กรีก

  • คำว่า 'alphabet' มาจากตัวอักษรสองตัวแรกของอักษรกรีก - alpha และ beta
  • เครื่องหมายคำถามในภาษากรีกมีลักษณะดังนี้ ';'
  • คำว่า 'ใช่' ในภาษากรีกก็คือ 'nai'!

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย