เรียนภาษาโปแลนด์

เรียนภาษาโปแลนด์ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาโปแลนด์ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาโปแลนด์

ภาษาโปแลนด์ (polski) เป็นภาษาสลาวิกที่ใช้สื่อสารกันมากเป็นอันดับสองรองจากภาษารัสเซีย รวมถึงเป็นภาษาราชการของประเทศโปแลนด์ และเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการยอมรับในสโลวาเกีย, สาธารณรัฐเช็ก, โรมาเนียและยูเครน ภาษาใกล้ชิดที่สุดคือ สโลวัก, เช็กและซอร์เบียน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจร่วมกันได้บางส่วนกับภาษายูเครนและเบลารุส เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆในตระกูลสลาฟ ภาษาโปแลนด์ไม่มีเพศทางไวยากรณ์ และไม่มีคำนำหน้านาม ดังนั้นคำว่า pociąg อาจหมายถึง ‘a train’ หรือ ‘the train’ ก็ได้

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

โปแลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

40,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สลาวิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — โปแลนด์

  • สำนวนภาษาโปแลนด์ที่ว่า 'nie mój cyrk, nie moje małpy' - not my circus, not my monkeys (ไม่ใช่ละครสัตว์ของฉัน ไม่ใช่ลิงของฉัน) แปลว่า เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับฉัน
  • ถ้าจะพูดถึงอะไรที่ง่ายมากๆ จะพูดว่า 'bułka z masłem' แปลว่า 'a bread roll with butter' (ขนมปังและเนย)
  • สำนวนชวนลิ้นพันกันของในภาษาโปแลนด์ ก็คือ 'w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie' - in Szczebrzeszyn a beetle buzzes in the reed (ในสเซปเซสซินมีด้วงบินฉวัดเฉวียนหึ่งในต้นกก)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย