Naučte se kirundsky

Učte se kirundsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte kirundštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O kirundsky

Jazykem kirundi, někdy také zkráceně rundi, hovoří velká většina obyvatel Burundi, kde je společně s francouzštinou a angličtinou úředním jazykem. Používá se také v částech Tanzanie a Demokratické republiky Kongo. Kirundi je vzájemně srozumitelný s rwandštinou, kterou se mluví ve Rwandě. Jde o tonální jazyk se dvěma hlavními tóny: vysokým a nízkým. V jazyce kirundi jsou patrné vlivy francouzštiny, arabštiny, němčiny a svahilštiny, která se v Burundi používá jako jazyk obchodníků.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Rwanda

Uganda

Tanzanie

Demokratická republika Kongo

People Talking

Počet mluvčích

9 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Nigerokonžská

Atlantsko-konžská

Benue-Kongo

Bantuská

Zajímavosti — Kirundština

  • Pokud řeknete ženě, že „má oči jako tele“ („ufise amaso y’inyana“), skládáte kompliment její kráse.
  • Přátelé se často loučí slovy „turi kumwe“ (v překladu „jsme spolu“), čímž vyjadřují pocit jednoty, i když jsou od sebe fyzicky vzdálení.
  • Kámen na snímku výše představuje burundský památník zvaný „La Pierre de Livingstone et Stanley“. Říká se, ač to bývá zpochybňováno, že označuje místo, kde se poprvé setkali cestovatel Dr. David Livingstone a novinář Henry Morton Stanley.
  • Výraz „mít krávy a děti“ („urakagira inka n’ibibondo“) se používá, když chcete někomu popřát hodně štěstí. (Není však vhodné jej říci ženě, která již není v plodném věku.)
  • Výraz „mravenci mluví, když jsou na kosti“ („ubunyegeri buyagira kwi gufa“) popisuje, jak si Burunďané s oblibou povídají u jídla a pití.
  • Běžné rčení praví: „Nta ndagukunda nka kwankira umwana“ – „Nemůžeš říci, že mě máš rád(a), pokud nemáš rád(a) mé dítě“.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní