Lær kirundi

Lær rundi på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk rundi språk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om rundi

Kirundi, noen ganger forkortet til rundi, blir snakket av majoriteten av befolkningen i Burundi. I Burundi har kirundi status som offisielt språk ved siden av fransk og engelsk. Språket blir også brukt i deler av Tanzania og i Den demokratiske republikken Kongo. Kirundi har gjensidig forståelse med kinyarwanda, som blir snakket i Rwanda. Det er ett tone språk som har to hovedtoner: høy og lav. Språket har også blitt påvirket av fransk, arabisk, tysk og swahili, det sistnevnte er forøvrig også språket som brukes innenfor handel i Burundi. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Rwanda

Uganda

Tanzania

Den demokratiske republikken Kongo

People Talking

Antall talere

9 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Nigerkongo

Atlantisk

Benuekongo

Bantu

Morsomme fakta — Kirundi

  • Hvis du forteller en kvinne at 'du har øyer som en kalv' - 'ufise amaso y’inyana' - så sier du at hun er vakker.
  • Venner tar ofte farvel med hverandre ved å bruke ordene ‘turi kumwe’ - ‘vi er sammen’ - dette er for å uttrykke en følelse av fellesskap, selv når man er fysisk adskilt.
  • Steinen (se bildet ovenfor) er et landemerke i Burundi som heter 'La Pierre de Livingstone et Stanley'. Det er noe omdiskutert, men det sies at steinen markerer stedet hvor den oppdagelsesreisende Dr David Livingstone møtte journalisten Henry Morton Stanley for første gang.
  • Uttrykket 'ha barn og kuer' – 'urakagira inka n’ibibondo' - er en måte å ønske noen hell og lykke på. (Merk at dette uttrykket er upassende hvis det sies til en kvinne som er over fruktbar alder.)
  • Uttrykket 'maur snakker mens de er på et ben' - 'ubunyegeri buyagira kwi gufa' - beskriver hvordan burundere liker å prate mens de spiser og drikker.
  • Et vanlig uttrykk er: 'Nta ndagukunda nka kwankira umwana' - 'Du kan ikke si at du liker meg, hvis du ikke liker barnet mitt'.

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt