Učte sa flámčinu

Učte sa flámsky jazyk online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte flámčinou s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O flámčine

Flámsky jazyk, známy aj ako belgická holandčina, alebo lokálne flámčina - je názov pre dialekt holandčiny hovorenej v Belgicku. Je oficiálnym jazykom Belgicka popri francúzskom a nemeckom jazyku a jediným úradným jazykom regiónu Flámsko. Hlavným rozdielom medzi flámskym a holandským jazykom v Holandsku je výslovnosť, ale sú tu aj variácie slovnej zásoby, flámčina si požičiava veľa z francúzštiny a angličtiny.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Belgicko

People Talking

Počet hovorcov

6 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoeurópska

Germánsky

Západonemecké jazyky

Zábavné fakty — Flámčina

  • Približne dve tretiny belgického obyvateľstva hovorí flámštinou.
  • Flámsky jazyk má veľmi odlišnú výslovnosť oproti holandčine - napríklad písmeno g je vo Flámsku vyslovované jemne, ale v Holandsku je vyslovované hrdelne.
  • Medzi flámskym a holandským jazykom existuje množstvo rozdielov v slovnej zásobe - napríklad slovo „schoon“ vo flámštine znamená „krásne“, ale v holandčine to znamená „čisté“.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne