เรียนภาษาเฟลมิช

เรียนภาษาเฟลมิชทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเฟลมิชด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเฟลมิช

ภาษาเฟลมิช, หรือที่รู้จักกันว่า เบลเยียมดัตช์ - หรือในท้องถิ่นเรียกว่า วลาอัมส์ (Vlaams) - ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาดัตช์ท้องถิ่นที่ใช้พูดในประเทศเบลเยียม ภาษาเฟลมิชเป็นภาษาทางการของเบลเยียมควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน และเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของภูมิภาคฟลานเดอร์พื้นที่ทางตอนเหนือของเบลเยียม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างภาษาเฟลมิชและภาษาดัตช์ที่ใช้พูดในเนเธอร์แลนด์ คือการออกเสียง แต่ก็มีความแตกต่างของคำศัพท์บ้าง โดยที่ภาษาเฟลมิชจะยืมคำภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษมามากกว่า 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เบลเยี่ยม

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

6,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — เฟลมิช

  • ประมาณสองในสามของประชากรเบลเยียมพูดภาษาเฟลมิช
  • ภาษาเฟลมิชกับภาษาดัตช์มีการออกเสียงที่แตกต่างกันมาก - ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร g จะออกเสียงเบาๆในแถบฟลานเดอร์ แต่ออกเสียงหนักในประเทศเนเธอร์แลนด์
  • มีความแตกต่างของคำศัพท์กันมากมายระหว่างภาษาเฟลมิช และภาษาดัตช์ - ตัวอย่างเช่นคำว่า 'schoon' ในภาษาเฟลมิช แปลว่า 'สวยงาม' แต่ในเนเธอร์แลนด์จะแปลว่า 'สะอาด'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย