เรียนภาษาเฟลมิช

เรียนภาษาเฟลมิชทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเฟลมิชด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเฟลมิช

ภาษาเฟลมิช, หรือที่รู้จักกันว่า เบลเยียมดัตช์ - หรือในท้องถิ่นเรียกว่า วลาอัมส์ (Vlaams) - ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาดัตช์ท้องถิ่นที่ใช้พูดในประเทศเบลเยียม ภาษาเฟลมิชเป็นภาษาทางการของเบลเยียมควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน และเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียวของภูมิภาคฟลานเดอร์พื้นที่ทางตอนเหนือของเบลเยียม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างภาษาเฟลมิชและภาษาดัตช์ที่ใช้พูดในเนเธอร์แลนด์ คือการออกเสียง แต่ก็มีความแตกต่างของคำศัพท์บ้าง โดยที่ภาษาเฟลมิชจะยืมคำภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษมามากกว่า 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เบลเยี่ยม

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

6,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เฟลมิช

  • ประมาณสองในสามของประชากรเบลเยียมพูดภาษาเฟลมิช
  • ภาษาเฟลมิชกับภาษาดัตช์มีการออกเสียงที่แตกต่างกันมาก - ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร g จะออกเสียงเบาๆในแถบฟลานเดอร์ แต่ออกเสียงหนักในประเทศเนเธอร์แลนด์
  • มีความแตกต่างของคำศัพท์กันมากมายระหว่างภาษาเฟลมิช และภาษาดัตช์ - ตัวอย่างเช่นคำว่า 'schoon' ในภาษาเฟลมิช แปลว่า 'สวยงาม' แต่ในเนเธอร์แลนด์จะแปลว่า 'สะอาด'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย