uTalk language logo

Učte sa hindčinu

Hindčina je štandardizovaná forma hindustánskeho jazyka a je oficiálnym jazykom Indie spolu s angličtinou. Je vzájomne zrozumiteľná s Urdu - napriek niektorým rozdielom v slovnej zásobe - ale hindčina používa Devanagari text, zatiaľ čo Urdu používa perso-arabský text. Hindčina je štvrtým najrozšírenejším jazykom na svete a v Indii je lingua franca v hindskom pásme a väčšine krajiny. Veľa jej slovnej zásoby pochádza zo Sanskrit a Prakit jazyka a ťiež ďalšími požičanými slovami z angličtiny.

Učte sa hindčinu s uTalk
Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

India

People Talking

Počet hovorcov

540,000,000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoárijský jazyk

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zábavné fakty — Hindčina

Existuje hindský výraz "thali ka baingan", ktorý sa prekladá ako "baklažán na tanieri" a znamená, že oddanosť sa mení v závislosti od okolností - baklažán sa bude pohybovať v smere váhy taniera.

Angličtina má požičané slová ako bungalow, pyžamo a džungla z hindického jazyka.

Slovo "jugaad" znamená, prichádzať s prehnaným a nákladovo efektívnym riešením prostredníctvom inovácie a tvorivého myslenia.

Slovo कल (kal) môže znamenať buď „včera“ alebo „zajtra“ v závislosti od kontextu.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne