Učte sa maltčinu

Učte sa maltčinu online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte po maltsky s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O maltčine

Maltčina je úradným jazykom Malty a hovorí sa ňou na jej troch ostrovoch: Malta, Goza a Comino. Ostrovy vyvinuli svoj vlastný jazyk napriek - alebo kvôli - tomu, že po stáročia boli obsadené rôznymi mocnosťami. Maltčina sa vyvinula z arabského dialektu hovoreného v Španielsku a na Sicílii počas stredoveku a bola ovplyvnená talianskym a sicílskym jazykom a v menšej miere aj angličtinou a francúzštinou.

uTalk Language Logo
Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Malta

People Talking

Počet hovorcov

500 000

Family Tree

Jazyková rodina

Afro-ázijské

Semitská

Centrálno semitský

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zábavné fakty — Maltčina

  • Maltčina používa latinskú abecedu, ktorá je jedinečná pre jazyk s arabskými koreňmi.
  • Najväčšia komunita maltských rečníkov žijúcich mimo Malty je v Austrálii.
  • Mená miest a čísla obsahujú najviac arabských vplyvov. Napríklad číslo jedna v maltskom jazyku je 'wiehed' a v štandardnej arabčine sa hovorí 'wahed'.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne