Učte sa maltčinu

Učte sa maltčinu online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte po maltsky s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O maltčine

Maltčina je úradným jazykom Malty a hovorí sa ňou na jej troch ostrovoch: Malta, Goza a Comino. Ostrovy vyvinuli svoj vlastný jazyk napriek - alebo kvôli - tomu, že po stáročia boli obsadené rôznymi mocnosťami. Maltčina sa vyvinula z arabského dialektu hovoreného v Španielsku a na Sicílii počas stredoveku a bola ovplyvnená talianskym a sicílskym jazykom a v menšej miere aj angličtinou a francúzštinou.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Malta

People Talking

Počet hovorcov

500 000

Family Tree

Jazyková rodina

Afro-ázijské

Semitská

Centrálno semitský

Zábavné fakty — Maltčina

  • Maltčina používa latinskú abecedu, ktorá je jedinečná pre jazyk s arabskými koreňmi.
  • Najväčšia komunita maltských rečníkov žijúcich mimo Malty je v Austrálii.
  • Mená miest a čísla obsahujú najviac arabských vplyvov. Napríklad číslo jedna v maltskom jazyku je 'wiehed' a v štandardnej arabčine sa hovorí 'wahed'.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne