مالتی بیاموزید

مالتی را به صورت آنلاین و در موقعیت‌های کاربردی و واقعی بیاموزید! یادگیری ساده، سریع و آسان. با اطمینان مالتی صحبت کنید.


درباره مالتی

مالتی زبان رسمی کشور مالت است و در سه جزیره مالتا، گزو و کامینو صحبت می‌شو‌د. این جزایر با وجود - یا به دلیل - اشغال شدن توسط قدرت‌های مختلف در طول قرن‌ها، زبان خود را توسعه دادند. مالتی از یک گویش عربی که در قرون وسطی در اسپانیا و سیسیل صحبت می‌شد تکامل یافت و تأثیراتی از ایتالیایی و سیسیلی و تا حدودی انگلیسی و فرانسوی دارد.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

کجاها صحبت می‌شود؟

مالت

People Talking

تعداد گویشوران

۵۰۰٬۰۰۰

Family Tree

خانواده زبانی

آفریقایی-آسیایی

سامی

سامی مرکزی

حقایق جالب — مالتی

  • زبان مالتی از الفبای لاتین استفاده می‌کند که برای زبانی با ریشه عربی منحصر به فرد است.
  • بزرگترین جامعه مالتی زبان خارج از مالت در استرالیا است.
  • نام مکان‌ها و اعداد بارزترین تأثیرات عربی هستند. به عنوان مثال، شماره یک در زبان مالتی wieħed و در عربی استاندارد wahed است.

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند