Học tiếng Malta

Học tiếng Malta trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Malta. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Malt

Tiếng Malta là ngôn ngữ chính thức ở Malta và được nói trên ba hòn đảo là Malta, Goza và Comino. Các hòn đào này đã phát triển ngôn ngữ riêng hoặc do bị xâm chiếm bởi nhiều thế lực trong nhiều thế kỷ. Tiếng Malta được phát triển từ phương ngữ tiếng Ả Rập được nói ở Tây Ban Nha và Sicilia trong suốt thời Trung Cổ và có bị ảnh hưởng từ tiếng Ý và tiếng Sicilia, ở một mức độ ảnh hưởng thấp hơn là tiếng Anh và tiếng Pháp.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Malta

People Talking

Số người nói

500.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Phi Á

Ngữ tộc Semit

Nhóm ngôn ngữ Semit Trung

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Malt

  • Tiếng Malta sử dụng bảng chữ cái Latinh cho duy nhất một ngôn ngữ có nguồn gốc từ Ả Rập.
  • Cộng động lớn nhất của những người nói tiếng Malta sống bên ngoài đảo quốc Malta là ở nước Úc.
  • Tên địa danh và số đếm cho ta thấy sự ảnh hưởng rõ rệt nhất của tiếng Ả Rập đối với ngôn ngữ này. Ví dụ như số một trong tiếng Malta là "wieħed" và trong tiếng Ả Rập hiện đại là "wahed".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi