Lär dig thai

Lär dig thai online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala thai med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om thai

Thai är det officiella språket i Thailand och har rollen som gemensamt språk för landets befolkning som talar över 70 olika språk. Cirka 20 miljoner thailändare har språket som modersmål, och över tre fjärdedelar av befolkningen talar det antingen som sitt första- eller andraspråk. Thai är närmast besläktat med lao, det officiella språket i Laos – dialekterna i nordöstra Thailand är så pass lika att de kan begripas av laotalare. Sanskrit, gammal khmer och pali har alla påverkats av thai.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Thailand

People Talking

Antal talare

50 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Tai-kadai

Kam-tai

Tai

Roliga fakta — Thai

  • Artighet visas på thai genom att lägga till partikeln "krap" – för män – eller "ka" – för kvinnor – i slutet av de flesta meningar.
  • Det är okej att fråga om någons ålder när man möts. Detta för att det finns så många ord för "du" på thai att man måste försäkra sig om att man använder det rätta!
  • Det finns inga mellanrum mellan ord på thai: ett mellanrum indikerar slutet på en fras.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv