เรียนภาษาไทย

เรียนภาษาไทยทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาไทยด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาราชการของประเทศไทย และใช้เป็นภาษากลางสำหรับผู้พูดภาษาถิ่นอื่นๆอีก 70 ภาษาทั่วประเทศ คนไทยประมาณ 20 ล้านคนพูดภาษานี้เป็นภาษาหลัก, และกว่าสามในสี่ของประชากรใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลักหรือภาษาที่สอง ภาษาไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาลาวมากที่สุด ซึ่งภาษาลาวก็เป็นภาษาราชการของลาว - ​​ที่จริงแล้ว ภาษาถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความคล้ายคลึงกันมากพอที่ผู้พูดภาษาลาวจะเข้าใจได้ดี ภาษาสันสกฤต, ขอมโบราณและบาลี ก็ล้วนมีอิทธิพลต่อภาษาไทยทั้งสิ้น

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไทย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

50,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไท-กะได

กัม-ไท

ไท

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ไทย

  • การแสดงความสุภาพในภาษาไทย คือ การเพิ่มคำว่า 'ครับ' สำหรับผู้ชาย หรือ 'ค่ะ' สำหรับผู้หญิง ในตอนท้ายของประโยคส่วนใหญ่
  • เป็นเรื่องปกติที่จะถามอายุใครก็ตามเวลาพบกัน นั่นก็เพราะว่า ภาษาไทยมีวิธีการเรียก 'คุณ' มากมาย และคุณต้องแน่ใจว่าใช้ถูกคำ!
  • ในภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ การเว้นวรรคแสดงถึงการจบประโยค

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย