เรียนภาษาไทย

เรียนภาษาไทยทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาไทยด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาราชการของประเทศไทย และใช้เป็นภาษากลางสำหรับผู้พูดภาษาถิ่นอื่นๆอีก 70 ภาษาทั่วประเทศ คนไทยประมาณ 20 ล้านคนพูดภาษานี้เป็นภาษาหลัก, และกว่าสามในสี่ของประชากรใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลักหรือภาษาที่สอง ภาษาไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาลาวมากที่สุด ซึ่งภาษาลาวก็เป็นภาษาราชการของลาว - ​​ที่จริงแล้ว ภาษาถิ่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความคล้ายคลึงกันมากพอที่ผู้พูดภาษาลาวจะเข้าใจได้ดี ภาษาสันสกฤต, ขอมโบราณและบาลี ก็ล้วนมีอิทธิพลต่อภาษาไทยทั้งสิ้น

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไทย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

50,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไท-กะได

กัม-ไท

ไท

เรื่องสนุกของภาษา — ไทย

  • การแสดงความสุภาพในภาษาไทย คือ การเพิ่มคำว่า 'ครับ' สำหรับผู้ชาย หรือ 'ค่ะ' สำหรับผู้หญิง ในตอนท้ายของประโยคส่วนใหญ่
  • เป็นเรื่องปกติที่จะถามอายุใครก็ตามเวลาพบกัน นั่นก็เพราะว่า ภาษาไทยมีวิธีการเรียก 'คุณ' มากมาย และคุณต้องแน่ใจว่าใช้ถูกคำ!
  • ในภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ การเว้นวรรคแสดงถึงการจบประโยค

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย