เรียนภาษาบัลแกเรีย

เรียนภาษาบัลแกเรียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาบัลแกเรียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาบัลแกเรีย

ภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาสลาวิกใต้ และสามารถเข้าใจร่วมกับภาษามาซิโดเนียได้ ส่วนภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เซอร์เบีย, สโลวีเนียและโครเอเชีย ภาษาบัลแกเรียมีไวยากรณ์ที่ต่างจากภาษาสลาวิกอื่นๆเป็นอย่างมาก - ยกตัวอย่างเช่น แทบไม่มีกรณีใดๆ เลยเมื่อเทียบกับภาษารัสเซียหกตัว นอกจากนี้ยังมีคำนำหน้านามที่ชัดเจน 'the' แต่ว่าจะอยู่ต่อท้ายคำนามแทน ดังนั้น банка จึงเป็น 'bank' แต่ банката คือ 'the bank'

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

บัลแกเรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

7,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สวาวิกใต้

เรื่องสนุกของภาษา — บัลแกเรีย

  • สำหรับชาวบัลแกเรีย การส่ายหัว หมายถึง 'ใช่' และผงกหัว แปลว่า 'ไม่'
  • หากชาวบัลแกเรียพูดกับคุณว่า คุณคือ гола вода - naked water (น้ำเปล่า) นั่นหมายถึง คุณไม่ดีในเรื่องบางอย่าง
  • สหภาพยุโรป เคยมีตัวอักษรที่เป็นทางการแค่สองแบบ แต่เมื่อบัลแกเรียเข้าร่วมสหภาพ ทำให้มีเพิ่มขึ้นเป็นสาม นั่นก็คือ อักษรซีริลลิก

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย