เรียนภาษามาซิโดเนีย

เรียนภาษามาซิโดเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามาซิโดเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามาซิโดเนีย

ภาษามาซิโดเนีย ใช้พูดในนอร์ทมาซิโดเนีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ภาษานี้อยู่ในกลุ่มภาษาสลาวิก และคำศัพท์ส่วนใหญ่คล้ายกับภาษาเซอร์เบียและบัลแกเรีย และนอกจากนี้ยังมีแคว้นมาซิโดเนียของประเทศกรีซซึ่งเป็นคนละที่กันกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย การใช้ชื่อมาซิโดเนียซ้ำกันทำให้มีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สวาวิกใต้

เรื่องสนุกของภาษา — มาซิโดเนีย

  • ป้ายบอกทางในสาธารณรัฐมาซิโดเนียมักจะมีทั้งตัวอักษรซิริลลิกและละติน
  • มีสุภาษิตมาซิโดเนียกล่าวว่า: 'ถ้าเพื่อนบ้านของฉันมีความสุข, งานของฉันเองก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน'
  • ชื่อประเทศมาซิโดเนียได้มาจาก อาณาจักรกรีกโบราณแห่งมาซิโดเนีย ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามคำคุณศัพท์ภาษากรีก μακεδνός, makednós แปลว่า 'tall' (สูง) ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงคาดว่า ชาวมาซิโดเนียดั้งเดิมว่าเป็นคนตัว 'สูง' ไม่ก็เป็น 'คนที่ราบสูง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย