เรียนภาษาสันสกฤต

เรียนภาษาสันสกฤตทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! เรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว พูดภาษาสันสกฤตอย่างมั่นใจ เริ่มเลยวันนี้กับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤต (sáṃskṛta) เป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้พูดจนถึงปัจจุบันนี้และย้อนกลับไปในอดีตเป็นเวลากว่า 3,500 ปี โดยเป็นภาษาที่ได้รับการเคารพนับถือทั่วอนุทวีป ซึ่งถูกมองว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย เป็นภาษาสำคัญที่ใช้ในตำราปรัชญาและตำราทางศาสนาของศาสนาฮินดี ศาสนาพุทธ รวมทั้งศาสนาเชน และยังใช้ในการทำพิธีบูชาทางศาสนาฮินดูในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลงานวรรณกรรม บทกวีนิพนธ์ งานเขียนทางเศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในภาษาสันสกฤตจำนวนมากอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — สันสกฤต

  • คำว่าสันสกฤต (Sanskrit) หมายถึง ‘สร้างมาอย่างดี’ และมาจากคำว่า sáṃ (ดี) และ kṛta- (สร้าง) ถ้าจะบอกว่าใครบางคนเก่งกล้าท้าตายเป็นภาษาสันสกฤต
  • คุณจะพูดว่าพวกเขา ‘เลียนำ้ผึ้งจากคมดาบ’ “asi-dhaaraa-madhu-lehanam” ส่วน Kama Sutra (กามสูตร) คู่มือการเติมเต็มทางอารมณ์และความต้องการทางเพศก็เขียนขึ้นในภาษาสันสกฤต
  • ตำราโยคะที่สำคัญก็เขียนขึ้นในภาษาสันสกฤต ทำให้เป็นภาษาที่มีการนำมาใช้กับชื่อของท่าต่าง ๆ ในการฝึกโยคะและเพลงสวด ภาษาสันสกฤตมีคำศัพท์จำนวนมาก
  • ซึ่งมักมีคำหลายร้อยคำสำหรับเรียกสิ่งของชิ้นเดียวกัน เช่น คำว่าน้ำ
  • คำว่า 'กูรู' และ 'อวตาร' เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายความว่า
  • ‘ผู้ปัดเป่าความไม่รู้’ และ ‘เทพผู้มาจุติบนโลก’ ตามลำดับ ในศาสนาฮินดู มีการกล่าวกันว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของเทพเจ้า
  • คำในภาษาอังกฤษที่มาจากภาษาสันสกฤต ได้แก่ crimson ซึ่งมาจาก “krmi-ja” (สีย้อมสีแดงที่ทำจากแมลง) orange มาจากคำว่า “nāraṅga” และ juggernaut ที่มาจากคำว่า “jagannatha” (พระเจ้าแห่งโลก)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย