เรียนภาษาสโลวีเนีย

เรียนภาษาสโลวีเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสโลวีเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสโลวีเนีย

ภาษาสโลวีเนีย, หรือที่รู้จักกันว่า slovenščina, เป็นภาษาราชการของประเทศสโลวีเนีย และยังใช้พูดในบางส่วนของอิตาลี, ออสเตรีย, โครเอเชียและฮังการี ในฐานะภาษาสลาวิกใต้ จึงมีความคล้ายคลึงกับภาษาเซอร์เบียและโครเอเชียมากที่สุด ภาษาสโลวีเนียมีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันจำนวนมาก - ว่ากันว่ามีมากถึง 46 ภาษาเลยทีเดียว - แต่มีภาษาสโลวีเนียมาตรฐานเป็นภาษาประจำชาติ และเช่นเดียวกับภาษาสลาฟอื่นๆ ภาษาสโลวีเนียไม่มีคำเฉพาะสำหรับ 'the' ดังนั้น 'jabolko' อาจหมายถึง ‘an apple’ หรือ ‘the apple’ ก็ได้

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สโลวีเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สวาวิกใต้

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — สโลวีเนีย

  • ภาษาสโลวีเนียมีคำศัพท์เดียวสำหรับ 'เราสองคน': midva
  • ในภาษาสโลวีเนีย, ถ้าคุณพูดว่า 'Imam mačka' (ฉันมีแมว) หมายความว่าคุณมีอาการเมาค้าง
  • เป็นการสร้างความความสับสนเป็นอย่างมาก เมื่อคำว่าศัพท์ภาษาสโลวีเนีย สำหรับคำว่า ภาษาสโลวีเนีย คือ slovenščina และคำศัพท์ภาษาสโลวักสำหรับคำว่า ภาษาสโลวัก คือ slovenčina

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย