เรียนภาษาสโลวีเนีย

เรียนภาษาสโลวีเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสโลวีเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสโลวีเนีย

ภาษาสโลวีเนีย, หรือที่รู้จักกันว่า slovenščina, เป็นภาษาราชการของประเทศสโลวีเนีย และยังใช้พูดในบางส่วนของอิตาลี, ออสเตรีย, โครเอเชียและฮังการี ในฐานะภาษาสลาวิกใต้ จึงมีความคล้ายคลึงกับภาษาเซอร์เบียและโครเอเชียมากที่สุด ภาษาสโลวีเนียมีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันจำนวนมาก - ว่ากันว่ามีมากถึง 46 ภาษาเลยทีเดียว - แต่มีภาษาสโลวีเนียมาตรฐานเป็นภาษาประจำชาติ และเช่นเดียวกับภาษาสลาฟอื่นๆ ภาษาสโลวีเนียไม่มีคำเฉพาะสำหรับ 'the' ดังนั้น 'jabolko' อาจหมายถึง ‘an apple’ หรือ ‘the apple’ ก็ได้

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

สโลวีเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

สลาวิก

สวาวิกใต้

เรื่องสนุกของภาษา — สโลวีเนีย

  • ภาษาสโลวีเนียมีคำศัพท์เดียวสำหรับ 'เราสองคน': midva
  • ในภาษาสโลวีเนีย, ถ้าคุณพูดว่า 'Imam mačka' (ฉันมีแมว) หมายความว่าคุณมีอาการเมาค้าง
  • เป็นการสร้างความความสับสนเป็นอย่างมาก เมื่อคำว่าศัพท์ภาษาสโลวีเนีย สำหรับคำว่า ภาษาสโลวีเนีย คือ slovenščina และคำศัพท์ภาษาสโลวักสำหรับคำว่า ภาษาสโลวัก คือ slovenčina

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย