เรียนภาษาเติร์กเมนิสถาน

เรียนภาษาเติร์กเมนิสถานทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเติร์กเมนิสถานด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเติร์กเมนิสถาน

ภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาราชการของเติร์กเมนิสถาน, เป็นภาษาแม่ของประชากรกว่า 90% และยังมีผู้พูดอีกประมาณ 2 ล้านคนในอิหร่านตะวันออกเฉียงเหนือ และประมาณครึ่งล้านในอัฟกานิสถาน ภาษาเติร์กเมนเป็นกลุ่มภาษาเตอร์กิก ซึ่งคล้ายกับภาษาตุรกีและอาเซอร์ไบจันมาก: ผู้พูดภาษาเหล่านี้จะเข้าใจภาษาเติร์กเมนเป็นอย่างดี และในทางกลับกันก็เช่นกัน ในอดีตชาวเติร์กมีการเขียนด้วยอักษรอาหรับและอักษรซีริลลิก แต่ตอนนี้ใช้อักษรละติน และก็เหมือนกับภาษาเตอร์กิกอื่นๆ คือ ไม่มีเพศทางไวยากรณ์และไม่มีคำนำหน้านาม

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เติร์กเมนิสถาน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

6,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

เตอร์กิก

เตอร์กิกทั่วไป

โอคุซ

เรื่องสนุกของภาษา — เติร์กเมนิสถาน

  • 'Roll out your carpet and I shall read your soul' เป็นคำกล่าวของชาวเติร์กเมน
  • ภาษาเติร์กเมนิสถาน ร่วมกับภาษารัสเซีย ถูกใช้ในการบริหารของรัฐบาลและสถานการณ์ที่เป็นทางการในเติร์กเมนิสถานร่วมกัน
  • ในช่วงเวลาที่ต่างกันในช่วงศตวรรษที่ 20 ภาษาเติร์กเมนิสถานเขียนด้วยอักษรอาหรับและอักษรซีริลลิก

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย