Çex öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq çex öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


çex haqqında

Əvvəllər Bohemiya dili kimi tanınan bu dil Çex Respublikasının rəsmi dilidir və slovak dili ilə qarşılıqlı başa düşüləndir. Slavyan kökənli olan bu dildə, əsasən, latın və german dillərindən alınma sözlər var. "uTalk"da tədris olunan ümumi Çex dili Praqa ləhcəsinə əsaslanır. Əksər slavyan dillərindəki kimi, Çex dilində də müəyyənlik artiklı yoxdur. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Çex Respublikası

People Talking

Danışanların sayı

10.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Hind-Avropa

Slavyan

Qərbi slavyan

Maraqlı faktlar — Çex

  • "Robot" sözü Çex dilindən gəlir və orijinal mənası "ağır əmək" deməkdir.
  • Çex dilində ay adları hava dəyişkənliyi və mövsümi ünsürlərlə bağlıdır. Məsələn, "leden" - yanvar ayının adındakı "led" sözü "buz" deməkdir və "červen" - iyun ayının adındakı "červený" sözü qırmızı meyvələrin yetişdiyi mövsümə işarə olaraq "qırmızı" mənasını verir.
  • Çex dilində heç bir sait işlənməyən sözlər var: "krb" - soba, "prst" - barmaq. 

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır