Naučte se moderní standardní arabštinu

Učte se standardní arabštinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte standardní arabštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O standardní arabštinu

Moderní standardní arabština neboli MSA je standardní verze arabštiny používaná napříč arabsky hovořícím světem, a to jak ve formální psané formě, tak i ve formě mluvené. Vychází z klasické arabštiny, jazyka Koránu, ale byla zjednodušena pro moderní použití. Moderní standardní arabština se liší od řady variant hovorové arabštiny – například egyptské, libanonské a marocké – které existují především v mluvené podobě. Také s těmito variantami není vzájemně srozumitelná. Jelikož je moderní standardní arabština rozšířená na tak velké ploše, existují různé regionální odlišnosti ve výslovnosti. V aplikaci uTalk namluvili moderní standardní arabštinu rodilí mluvčí z Egypta.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Egypt

Spojené arabské emiráty

Irák

Alžírsko

Jordánsko

Kuvajt

Libanon

Libye

Maroko

Omán

Katar

Saúdská Arábie

Súdán

Sýrie

Tanzanie

Jemen

Čad

Komory

Džibutsko

Eritrea

Tunisko

People Talking

Počet mluvčích

200 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Afroasijská

Semitská

Středosemitská

Zajímavosti — Arabština (Moderní standardní)

  • Arabština má přes 100 výrazů pro velblouda, které mluvčím umožňují přesně specifikovat i ty nejmenší detaily týkající se jejich životního cyklu a stavu.
  • Čeština z arabštiny přejala slova jako „algebra“, „limeta“, „sahara“ a „cukr“.
  • Písmena se píšou jiným způsobem podle toho, zda se objevují na začátku, uprostřed nebo na konci slova.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní