Naučte se mansky

Učte se mansky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte manštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O mansky

Manština je keltský jazyk používaný na ostrově Man, kde je známá pod názvem Gaelg. Patří do goidelské větve keltštiny, takže se více podobá irštině a skotské gaelštině než velštině a kornštině. Organizace UNESCO v roce 2009 prohlásila jazyk za zaniklý, proti čemuž místní obyvatelé, kteří mluvili plynule mansky, protestovali s tím, že jazyk nikdy zcela nevymřel, a to ani po smrti posledního rodilého mluvčího v roce 1974. Jazyk byl rychle překlasifikován na kriticky ohrožený. Nyní manština zažívá obrodu – jedna základní škola vyučuje v manštině a jazyk se používá i v řadě kroužků nebo lekcí pro dospělé.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Ostrov Man

People Talking

Počet mluvčích

1 800

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Keltská

Goidelská

Zajímavosti — Manština

  • Na ostrově Man existuje jedna škola, Bunscoill Ghaelgagh, kde se všechny předměty vyučují v manštině.
  • UNESCO v roce 2009 prohlásilo jazyk za vymřelý, což vedlo školáky z ostrova Man k tomu, že napsali do organizace UNESCO dopis v manštině s dotazem, jakým jazykem tedy hovoří, když je manština vymřelá. UNESCO následně klasifikaci změnilo na „kriticky ohrožený“.
  • Poslední rodilý mluvčí, Ned Maddrell, zemřel v roce 1974.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní