เรียนภาษามานซ์

เรียนภาษามานซ์ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามานซ์ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามานซ์

ภาษามานซ์ เป็นกลุ่มภาษาเคลติกที่พูดบนเกาะแมน ทีรู้จักกันในชื่อ เกลก์ (Gaelg) อยู่ในกลุ่มภาษากอยเดลิก ซึ่งสาขาของกลุ่มภาษาเคลติก ทำให้คล้ายกับภาษาไอริชและสกอตส์กาลิกมากกว่าทางเวลส์หรือคอร์นิช ในปี 2009 ภาษามานซ์ถูกประกาศว่าเป็นภาษาที่สาบสูญโดย UNESCO กระตุ้นให้ชาวบ้านที่พูดภาษามานซ์ได้คล่อง ออกมาประท้วงว่าภาษานี้ไม่เคยตายเลย แม้ว่าของเจ้าของภาษาคนสุดท้ายจะเสียชีวิตไปในปี 1974 แล้วก็ตาม ภาษามานซ์จึงถูกจัดประเภทใหม่อย่างทันควันว่าเป็นภาษาที่ใกล้สาบสูญระดับวิกฤต ปัจจุบันภาษามานซ์กำลังได้รับกับการฟื้นฟู โดยมีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเกาะแมน รวมถึงในกลุ่มเด็กเล่นและชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่อีกมากมาย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เกาะแมน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,800

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เคลติก

กอยเดลิก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — มานซ์

  • โรงเรียนแห่งหนึ่งบนเกาะแมน คือโรงเรียน Bunscoill Ghaelgagh, สอนบทเรียนทั้งหมดด้วยภาษามานซ์
  • ภาษามานซ์ได้รับการประกาศว่าเป็นภาษาสาบสูญ โดย UNESCO ในปี 2009 ซึ่งกระตุ้นให้เด็กนักเรียนชาวเกาะแมนเขียนจดหมายเป็นภาษามานซ์ถึง UNESCO โดยถามว่า แล้วพวกเขาพูดภาษาอะไรกันหากภาษามานซ์ ได้สาบสูญไปแล้ว ต่อมาการจัดหมวดหมู่จึงได้เปลี่ยนเป็นภาษาที่ 'ใกล้สาบสูญระดับวิกฤต'
  • เจ้าของภาษาคนสุดท้าย คือ Ned Maddrell ซึ่งเสียชีวิตในปี 1974

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย