เรียนภาษามานซ์

เรียนภาษามานซ์ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามานซ์ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามานซ์

ภาษามานซ์ เป็นกลุ่มภาษาเคลติกที่พูดบนเกาะแมน ทีรู้จักกันในชื่อ เกลก์ (Gaelg) อยู่ในกลุ่มภาษากอยเดลิก ซึ่งสาขาของกลุ่มภาษาเคลติก ทำให้คล้ายกับภาษาไอริชและสกอตส์กาลิกมากกว่าทางเวลส์หรือคอร์นิช ในปี 2009 ภาษามานซ์ถูกประกาศว่าเป็นภาษาที่สาบสูญโดย UNESCO กระตุ้นให้ชาวบ้านที่พูดภาษามานซ์ได้คล่อง ออกมาประท้วงว่าภาษานี้ไม่เคยตายเลย แม้ว่าของเจ้าของภาษาคนสุดท้ายจะเสียชีวิตไปในปี 1974 แล้วก็ตาม ภาษามานซ์จึงถูกจัดประเภทใหม่อย่างทันควันว่าเป็นภาษาที่ใกล้สาบสูญระดับวิกฤต ปัจจุบันภาษามานซ์กำลังได้รับกับการฟื้นฟู โดยมีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเกาะแมน รวมถึงในกลุ่มเด็กเล่นและชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่อีกมากมาย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เกาะแมน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

1,800

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เคลติก

กอยเดลิก

เรื่องสนุกของภาษา — มานซ์

  • โรงเรียนแห่งหนึ่งบนเกาะแมน คือโรงเรียน Bunscoill Ghaelgagh, สอนบทเรียนทั้งหมดด้วยภาษามานซ์
  • ภาษามานซ์ได้รับการประกาศว่าเป็นภาษาสาบสูญ โดย UNESCO ในปี 2009 ซึ่งกระตุ้นให้เด็กนักเรียนชาวเกาะแมนเขียนจดหมายเป็นภาษามานซ์ถึง UNESCO โดยถามว่า แล้วพวกเขาพูดภาษาอะไรกันหากภาษามานซ์ ได้สาบสูญไปแล้ว ต่อมาการจัดหมวดหมู่จึงได้เปลี่ยนเป็นภาษาที่ 'ใกล้สาบสูญระดับวิกฤต'
  • เจ้าของภาษาคนสุดท้าย คือ Ned Maddrell ซึ่งเสียชีวิตในปี 1974

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย