Naučte se maorsky

Učte se maorsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte maorštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O maorsky

Maorština je původním jazykem Nového Zélandu a společně s angličtinou také jazykem úředním. Mluvčí maorštiny tento jazyk znají jednoduše jako „te reo“ – „jazyk“. Nejblíže příbuzný je s tahitštinou a maorštinou Cookových ostrovů, o něco méně pak s jinými polynéskými jazyky, například havajštinou. Jazyk začal upadat po druhé světové válce, ale díky snahám o jeho znovuoživení, včetně poskytování vzdělání v maorštině, nikdy zcela nevymřel.

uTalk Language Logo
Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Nový Zéland

People Talking

Počet mluvčích

50 000

Family Tree

Jazyková rodina

Austronéská

Malajsko-polynéská

Oceánská

Polynéská

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zajímavosti — Maorština

  • Aotearoa, maorský název pro Nový Zéland, znamená „země dlouhého bílého mraku“.
  • Čeština z maorštiny převzala slovo „kiwi“.
  • Maorština má dvě sady přivlastňovacích slov. Například „můj“ je buď „tāku“ nebo „tōku“. Rozdíl je v tom, že první slovo se používá u věcí, které můžeme dle maorského vidění světa kontrolovat: děti, manželé, manželky, přístroje nepoužívané k dopravě, domácí mazlíčci, peníze, nástroje, jídlo, činy. Druhé slovo se pak používá pro věci mimo naši kontrolu: rodiče, sourozenci, přátelé, milenci (nikoli manželé), pocity, doprava, přístřeší, budovy, léky, oblečení a části těla.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní