Naučte se maorsky

Učte se maorsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte maorštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O maorsky

Maorština je původním jazykem Nového Zélandu a společně s angličtinou také jazykem úředním. Mluvčí maorštiny tento jazyk znají jednoduše jako „te reo“ – „jazyk“. Nejblíže příbuzný je s tahitštinou a maorštinou Cookových ostrovů, o něco méně pak s jinými polynéskými jazyky, například havajštinou. Jazyk začal upadat po druhé světové válce, ale díky snahám o jeho znovuoživení, včetně poskytování vzdělání v maorštině, nikdy zcela nevymřel.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Nový Zéland

People Talking

Počet mluvčích

50 000

Family Tree

Jazyková rodina

Austronéská

Malajsko-polynéská

Oceánská

Polynéská

Zajímavosti — Maorština

  • Aotearoa, maorský název pro Nový Zéland, znamená „země dlouhého bílého mraku“.
  • Čeština z maorštiny převzala slovo „kiwi“.
  • Maorština má dvě sady přivlastňovacích slov. Například „můj“ je buď „tāku“ nebo „tōku“. Rozdíl je v tom, že první slovo se používá u věcí, které můžeme dle maorského vidění světa kontrolovat: děti, manželé, manželky, přístroje nepoužívané k dopravě, domácí mazlíčci, peníze, nástroje, jídlo, činy. Druhé slovo se pak používá pro věci mimo naši kontrolu: rodiče, sourozenci, přátelé, milenci (nikoli manželé), pocity, doprava, přístřeší, budovy, léky, oblečení a části těla.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní