เรียนภาษาเมารี

เรียนภาษาภาษาเมารีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาภาษาเมารีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาภาษาเมารี

ภาษาเมารี เป็นภาษาพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ และเป็นภาษาราชการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ผู้พูดภาษาเมารีรู้จักกันในชื่อ 'te reo' - 'the language' มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตาฮิติและภาษาหมู่เกาะคุกเมารี และใกล้เคียงน้อยมากกับภาษาโพลีนีเซียอื่นๆ เช่น ภาษาฮาวาย การใช้ภาษาเมารีเริ่มลดลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มีความพยายามในการฟื้นฟูเกิดขึ้น รวมไปถึงมีการเรียนการสอนภาษาเมารี เพื่อที่ว่าภาษานี้จะไม่มีทางสาบสูญไป

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

นิวซีแลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

50,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

โอเชียนิก

โพลีนีเชียน

เรื่องสนุกของภาษา — เมารี

  • Aotearoa เป็นชื่อภาษาเมารีสำหรับเรียกประเทศนิวซีแลนด์, หมายถึง 'ดินแดนแห่งเมฆสีขาวที่ทอดยาว'
  • เรายืมคำว่า 'kiwi' มากจากภาษาเมารี
  • ภาษาเมารีมีคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ 2 แบบ, ตัวอย่างเช่น 'my' คือ 'tāku' หรือ 'tōku' ความแตกต่างคือ แบบแรกใช้กับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในมุมมองของชาวเมารีก็คือ: ลูก, สามี, ภรรยา, เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการขนส่ง, สัตว์เลี้ยง, เงิน, เครื่องมือ, อาหาร,การกระทำ และอีกอย่างใช้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราคือ: พ่อแม่, พี่น้อง, เพื่อน, คนรัก (ที่ไม่ใช่คู่สมรส), ความรู้สึก, การขนส่ง, ที่พักพิง, อาคาร, ยา, เสื้อผ้า และส่วนต่างๆของร่างกาย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย