เรียนภาษาเมารี

เรียนภาษาภาษาเมารีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาภาษาเมารีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาภาษาเมารี

ภาษาเมารี เป็นภาษาพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ และเป็นภาษาราชการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ผู้พูดภาษาเมารีรู้จักกันในชื่อ 'te reo' - 'the language' มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตาฮิติและภาษาหมู่เกาะคุกเมารี และใกล้เคียงน้อยมากกับภาษาโพลีนีเซียอื่นๆ เช่น ภาษาฮาวาย การใช้ภาษาเมารีเริ่มลดลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มีความพยายามในการฟื้นฟูเกิดขึ้น รวมไปถึงมีการเรียนการสอนภาษาเมารี เพื่อที่ว่าภาษานี้จะไม่มีทางสาบสูญไป

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

นิวซีแลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

50,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

โอเชียนิก

โพลีนีเชียน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เมารี

  • Aotearoa เป็นชื่อภาษาเมารีสำหรับเรียกประเทศนิวซีแลนด์, หมายถึง 'ดินแดนแห่งเมฆสีขาวที่ทอดยาว'
  • เรายืมคำว่า 'kiwi' มากจากภาษาเมารี
  • ภาษาเมารีมีคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ 2 แบบ, ตัวอย่างเช่น 'my' คือ 'tāku' หรือ 'tōku' ความแตกต่างคือ แบบแรกใช้กับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในมุมมองของชาวเมารีก็คือ: ลูก, สามี, ภรรยา, เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในการขนส่ง, สัตว์เลี้ยง, เงิน, เครื่องมือ, อาหาร,การกระทำ และอีกอย่างใช้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราคือ: พ่อแม่, พี่น้อง, เพื่อน, คนรัก (ที่ไม่ใช่คู่สมรส), ความรู้สึก, การขนส่ง, ที่พักพิง, อาคาร, ยา, เสื้อผ้า และส่วนต่างๆของร่างกาย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย