Leer Somalisch

Leer Somalisch online met situaties uit het dagelijks leven! Eenvoudig, snel en gemakkelijk leren! Spreek Somalisch met zelfvertrouwen. Begin nu met uTalk!


Over Somalisch

Somalisch of Af-Soomaali is de officiële taal van Somalië en wordt ook gesproken in Djibouti en Ethiopië. Het is een Koesjitische taal, het nauwst verwant aan Oromo, dat in Ethiopië wordt gesproken. Arabisch heeft zo'n 20% van de Somalische vocabulaire beïnvloed, waarbij andere woorden ook uit het Italiaans en Engels komen. Er zijn drie varianten van het Somalisch: Noordelijk, waarop het Standaard-Somalisch is gebaseerd, Benadir (wederzijds verstaanbaar met de eerste) en Maay, dat onverstaanbaar is voor de andere twee. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Waar wordt het gesproken?

Somalië

Djibouti

Somaliland

People Talking

Aantal sprekers

19.000.000

Family Tree

Taalfamilie

Afro-Aziatisch

Koesjitisch

Laagland Oost-Koesjitisch

Pretfeiten — Somalisch

  • 'Een thuis zonder een moeder is als een woestijn' en 'Hij die niet heeft gereisd, heeft geen begrip' zijn enkele uitdrukkingen in het Somalisch.
  • Somalische voorzetsels komen voor het werkwoord en het werkwoord staat aan het einde van de zin. De zin 'Breng de auto voor Ali' zou letterlijk zijn 'Ali de auto voor breng'!
  • Somalisch wordt door ongeveer 95% van de bevolking van Somalië gesproken. 
  • Het Somalisch heeft twee tonen die de betekenis van woorden kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld, 'jongen' is 'ínas' en 'meisje is 'inán'.

Meer dan 30 miljoen mensen zijn begonnen met het spreken van een nieuwe taal met uTalk

Treasure

Meer dan 2500 woorden en zinnen over meer dan 60 onderwerpen die dagelijkse situaties behandelen.

Native Speakers

Oefen met spreken en vergelijk je uitspraak met die van de moedertaalsprekers. 

Games

Op spellen gebaseerd leren is leuk en intuïtief.