Lär dig somaliska

Lär dig somaliska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala somaliska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om somaliska

Somaliska – Af-Soomaali – är det officiella språket i Somalia och talas även i Dijbouti och Etiopien. Det är ett kushitiskt språk vars närmaste släkting är oromo, som talas i Etiopien. Arabiska har påverkat cirka 20 % av det somaliska ordförrådet, som även innehåller ord från italienskan och engelskan. Det finns tre huvudvarianter av somaliska: den norra, på vilken standardsomaliska är baserad, benadir, som är ömsesidigt begripligt med den norra varianten, och maay, som inte är ömsesidigt begriplig med de andra två.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Somalia

Djibouti

Somaliland

People Talking

Antal talare

19 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Afroasiatiska

Kushitiska

Östkushitiska (låglandet)

Roliga fakta — Somaliska

  • Somaliska talesätt inkluderar "ett hus utan en mor är som en öken" och "den som inte har rest har ingen förståelse".
  • Somaliska prepositioner placeras före verbet och verbet kommer i slutet av meningen. "Ge bilen till Ali" blir bokstavligen "Ali bilen till-ge". "Ta bilen från Ali" blir "Ali bilen från-ta".
  • Somaliska talas av ca 95 % av befolkningen i Somalia.
  • Somaliska har två toner som kan ändra ordens betydelse: t.ex. är "pojke" "ínan" medan "flicka" är "inán".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv