Học tiếng Somali

Học tiếng Somali trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Somali. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Somali

Tiếng Somali là ngôn ngữ chính thức của nước Somalia và cũng được sử dụng ở Djibouti và Ethiopia. Đây là một ngôn ngữ Cush có họ hàng gần gũi với tiếng Oromo được nói ở Ethiopia. Tiếng Ả Rập đã ảnh hưởng khoảng 20% đến từ vựng tiếng Somali, với các từ khác được mượn từ tiếng Ý và tiếng Anh. Tiếng Somali được phân thành ba loại chính: tiếng ở miền Bắc, được dựa trên tiếng Somali chuẩn, Benadir, có thể thông hiểu lẫn nhau với tiếng ở miền Bắc và Maay không thể thông hiểu lẫn nhau với cả hai loại kia.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Somalia

Djibouti 

Somaliland 

People Talking

Số người nói

19.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Phi Á

Ngữ tộc Cushit

Nhóm ngôn ngữ Đông Cushit Đất thấp

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Somali

  • Những câu nói tiếng Somali bao gồm "Ngôi nhà mà không có người mẹ thì giống như sa mạc" và "Người không đi du lịch thì không có sự hiểu biết".
  • Trong tiếng Somali, giới từ được đứng trước động từ và đông từ được đặt cuối câu! "Mang chiếc xe hơi đến cho Ali" theo nghĩa đen là "Ali chiếc xe hơi cho-mang". "Lấy chiếc xe hơi từ Ali" nghĩa đen là "Ali chiếc xe hơi từ-lấy!".
  • Tiếng Somali được nói bởi khoảng 95% dân số ở Somalia.
  • Tiếng Somali có hai âm có thể thay đổi nghĩa của từ. Ví dụ như, "con trai" là "ínan" và "con gái" là "inán".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi