Učte sa galícijčinu

Učte sa galicijský jazyk online v situáciách zo skutočného života! Jednoducho, rýchlo a ľahko. Hovorte galícijčinou s dôverou. Začnite teraz s uTalk!


O galícijčine

Galícijský jazyk je úradným jazykom regiónu Galícia, kde ním 56% obyvateľov hovorí ako svoj prvý jazyk. Je to obyčajne prvý jazyk staršej generácie ako mladšej. Jeho slovná zásoba pochádza prevažne z latinčiny s niekoľkými germánskymi a keltskými vplyvmi. Galícijský jazyk je úzko spojený s Portugalčinou: sú asi 85% vzájomne pochopiteľné. Niektorí lingvisti, ktorí argumentujú, že galícijčina je dialekt portugalčiny, hoci väčšina súhlasí, že oba sa vyvinuli oddelene od spoločného dedičného jazyka.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde sa jazykom hovorí?

Španielsko

People Talking

Počet hovorcov

2 500 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoeurópska

Italické jazyky

Románska

Zábavné fakty — Galícijčina

  • Ak stretnete Galícijčana v zahraničí, môžete počuť, že sa sťažujú na 'morriñu'- žiaľ za domovom a nostalgiu k rodnej krajine.
  • Galícijské slová pre "určitý člen" sú samohlásky - "o" pre mužské podstatné mená a "a" pre ženské podstatné mená. Takže "o coche" je "auto" a "a estación" je "stanica".
  • Galícijčina bola zakázaná za vlády Franca a všetky oficiálne komunikácie museli prebiehať v španielčine. V roku 1983 sa jazyk vrátil späť do škôl v regióne.

Viac ako 30 miliónov ľudí začalo hovoriť novým jazykom vďaka uTalk

Treasure

Viac ako 2500 slov a fráz, cez 60+ tém pokrývajúcich každodenné situácie

Native Speakers

Praktizujte a porovnajte svoju výslovnosť s rodenými hovorcami

Games

Učenie hrou je zábavné a intuitívne