Naučte se galicijsky

Učte se galicijsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte galicijštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O galicijsky

Galicijština je úředním jazykem regionu Galicie, kde jej jako svůj první jazyk používá 56 % populace. Prvním jazykem je spíše u starší generace než u mladších obyvatel. Její slovní zásoba se vyvinula převážně z latiny a patrné jsou i určité germánské a keltské vlivy. Galicijština je blízce příbuzná s portugalštinou, se kterou je zhruba z 85 % vzájemně srozumitelná. Někteří lingvisté tvrdí, že je galicijština dialektem portugalštiny, ale většina se shoduje, že se oba jazyky vyvinuly samostatně ze společného historického jazyka.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Španělsko

People Talking

Počet mluvčích

2 500 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Italická

Románská

Zajímavosti — Galicijština

  • Pokud potkáte Galicijce v zahraničí, můžete zaslechnout, jak si stěžují na „morriña“, což je stesk po domově a jejich rodné zemi.
  • Určitý člen má v galicijštině formu samostatných samohlásek – u podstatných jmen mužského rodu se používá „o“ a u ženského rodu „a“. Takže „o coche“ je „(to konkrétní) auto“ a „a estación“ je „(ta konkrétní) stanice“.
  • Galicijština byla za vlády generála Franca zakázaná a veškerá oficiální komunikace se musela odehrávat ve španělštině. V roce 1983 si jazyk opět našel cestu do škol v regionu.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní