Lär dig galiciska

Lär dig galiciska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala galiciska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om galiciska

Galiciska är ett officiellt språk i regionen Galicien, där 56 % av befolkningen talar det som sitt förstaspråk. Det är oftare ett förstaspråk hos den äldre generationen än hos den yngre. Dess ordförråd kommer främst från latin, med några germanska och keltiska influenser. Galiciskan är nära besläktat med portugisiskan: de är ungefär 85 % ömsesidigt begripliga. Det finns vissa språkforskare som hävdar att galiciskan är portugisisk dialekt, även om de flesta är överens om att de båda utvecklats separat från samma rotspråk.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Spanien

People Talking

Antal talare

2 500 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Italiska

Romanska

Roliga fakta — Galiciska

  • Om du stöter på en galicier utomlands kan du höra personen klaga över "morriña", en känsla av hemlängtan och nostalgi för sitt hemland.
  • De galiciska orden för bestämd artikel är enskilda vokaler – "o" för maskulina substantiv och "a" för feminina substantiv". Så "o coche" är "bilen" och "a estación" är "stationen".
  • Galiciskan förbjöds under Francos styre och all officiell kommunikation fick enbart ske på spanska. 1983 tog sig språket tillbaka in regionens skolor.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv