Lär dig ungerska

Lär dig ungerska online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala ungerska med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om ungerska

Ungerska – eller magyar – är det officiella språket i Ungern och ett regionalt språk i Rumänien, Slovakien, Serbien och Slovenien. Det tillhör den uraliska språkfamiljen, tillsammans med finska och estländska. Det är inte ömsesidigt begripligt med dessa språk men de delar vissa funktioner, som att inte skilja mellan maskulint och feminint pronomen – både "han" och "hon" förmedlas med bokstaven "ő". Språkets ordförråd har vissa influenser från närliggande slaviska och germanska språk, liksom från turkiska och persiska.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Ungern

People Talking

Antal talare

13 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Uraliska

Ugriska språk

Roliga fakta — Ungerska

  • Ungerskan har två ord för röd: "piros" – som används för saker – och "vörös" – för levande varelser.
  • När man presenterar sig själv i Ungern säger man först efternamnet och sedan förnamnet – i likhet med kinesiska och koreanska.
  • Den ungerska frasen "miért itatod az egereket" – varför gråter du? – översätts ordagrant till "varför förser du mössen med dricka?".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv