เรียนภาษาอังกฤษ - แคนาดา

และนี่คือภาษาท้องถิ่นของภาษาอังกฤษที่พูดกันในแคนาดา ภาษาถิ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากการเข้ามาตั้งรกรากของชาวอเมริกา, อังกฤษและไอร์แลนด์ ภาษาอังกฤษแบบแคนาดา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน รวมไปถึงลักษณะเฉพาะของชาวแคนาดา ซึ่งผู้พูดภาษาอังกฤษแบบอื่นๆสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย แต่บางทีคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็เข้าใจอาจผิดคิดว่าเป็นแบบอเมริกัน และอาจเป็นสาเหตุทำให้เคืองกันเอาได้

เรียนภาษาอังกฤษ - แคนาดากับ uTalk
uTalk language logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แคนาดา

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

19,500,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อังกฤษ - แคนาดา

  • คำว่า 'two-four' ในภาษาอังกฤษแบบแคนาดา หมายถึงลังที่บรรจุเบียร์ 24 ขวด
  • การสะกดแบบแคนาดาจะมีตัว 'u' ในคำศัพท์ เช่น honour, colour and valour - เหมือนกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ
  • เหรียญดอลลาร์แคนาดาเรียกว่า 'loonie' เพราะบนเหรียญเป็นภาพนกแคนาดาที่เรียกว่า loon (นกน้ำลายดำ)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย