Học tiếng Anh Canada

Học tiếng Anh Canada trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Anh Canada. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Anh Canada

Đây là một phương ngữ tiếng Anh được nói ở Canada. Ngôn ngữ này phát triển sau sự xuất hiện của những người nhập cư từ Mỹ, Anh và Ireland. Tiếng Anh Canada chứa các yếu tố chính của tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ cũng như có nhiều đặc trưng riêng của tiếng Anh Canada. Ngôn ngữ này có thể dễ hiểu bởi những người nói tiếng anh khác, nhưng đối với người không nói tiếng anh thì đôi khi nhầm lẫn nó với tiếng Anh của Mỹ có thể gây khó chịu.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Canada

People Talking

Số người nói

19.500.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc German

Ngữ chi German Tây

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Anh (Canada)

  • Một "hai bốn" trong tiếng Anh Canada có nghĩa là một hộp chứa 24 chai bia.
  • Chính tả của tiếng Anh Canada giữ chữ "u" trong nhiều từ như "honour" (danh dự), "colour" (màu sắc) và "valour" (lòng dũng cảm) - giống như tiếng Anh Anh.
  • Đồng đô la Canada được gọi là "loonie" vì nó mô tả con chim Canada được gọi là "loon".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi