เรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศสทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาฝรั่งเศสด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

นอกจากจะเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในประเทศฝรั่งเศสแล้ว ภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาราชการใน 29 ประเทศ ทั่วทั้ง 5 ทวีปอีกด้วย ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งใช้ภาษานี้เป็นภาษาที่สอง สำเนียงฝรั่งเศสในที่ต่างๆ จะมีวิธีการออกเสียงในแบบของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ใน uTalk จะมีภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดา แต่ถ้าสามารถพูดได้หนึ่งแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจสำเนียงอื่นๆได้ในวงกว้าง ภาษาฝรั่งเศสยังถูกเรียกว่า ภาษาโรแมนซ์เพราะมีวิวัฒนาการมาจากภาษาละตินของชาวโรมันนั่นเอง

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ฝรั่งเศส

เบลเยี่ยม

สวิตเซอร์แลนด์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

280,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อิตาลิก

โรแมนซ์

เรื่องสนุกของภาษา — ฝรั่งเศส

  • ในภาษาฝรั่งเศส ‘une baguette’ แปลตรงตัวคือ 'กิ่งไม้' ดังนั้น ไม้กายสิทธิ์ (เหมือนในเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์) จะแปลได้ว่า ‘une baguette magique’ และตะเกียบก็คือ ‘les baguettes chinoises’
  • ถ้ามีคนพูดว่า 'la moutarde me monte au nez' - มัสตาร์ดกำลังขึ้นจมูก - นั่นแปลว่า เขากำลังโกรธจัด
  • ในภาษาเมารี ซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองในนิวซีแลนด์นั้น ประเทศฝรั่งเศสจะรู้จักในชื่อว่า ‘Wiwi’(วีวี) มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า ‘oui, oui’!(วี!,วี!) หมายถึง ใช่,ใช่ นั่นเอง
  • สมาคมนักปราชญ์ The Académie française ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1635 เริ่มจับตามองภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเล็ดลอดเข้ามามากเกินไป ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การใช้คำว่า 'ordinateur' และ 'courriel' แทนที่จะใช้คำว่า 'computer' และ 'e-mail' เป็นภาษาอังกฤษไปเลย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย