เรียนภาษาอีโลกาโน

เรียนภาษาอีโลกาโนทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอีโลกาโนด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอีโลกาโน

ภาษาอีโลกาโน (Ilocano) หรือที่เรียกว่า Iloko และ Iloco เป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับสามในฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่ใช้สื่อสารบนเกาะลูซอนและเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์มีภาษาพูดมากกว่า 180 ภาษา โดยมีผู้พูดประมาณ 2 ล้านคนใช้ภาษาอีโลกาโนเป็นภาษาที่สอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลออสโตรนีเซียน, ภาษาอีโลกาโนจึงมีความเชื่อมโยงไปยังภาษาต่างๆตั้งแต่ฮาวาย จนถึงมาเลย์ ไปจนถึงมาลากาซี และมีการดูดซับคำศัพท์มากมายจากภาษาสเปนและอังกฤษ รวมทั้งภาษาฮกเกี้ยนและสันสกฤตอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ฟิลิปปินส์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

ฟิลิปปินส์

เรื่องสนุกของภาษา — อีโลกาโน

  • ชาวบ้านรู้จักภาษานี้ในชื่อ Samtoy จาก 'sao mi ditoy' หรือ 'ภาษาของเราที่นี่'
  • ผู้พูดภาษาอีโลกาโนสมัยใหม่มักจะใช้ตัวเลขแบบดั้งเดิมในการนับ 1 ถึง 9 และใช้ตัวเลขภาษาสเปนสำหรับตัวเลขที่สูงขึ้นไป
  • ชื่อว่า Ilocano นั้นมาจากตัว 'i-' ที่แปลว่า 'มาจาก', 'looc' แปลว่า 'อ่าว' และคำลงท้ายภาษาสเปน '-ano'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย