เรียนภาษาอีโลกาโน

เรียนภาษาอีโลกาโนทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอีโลกาโนด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอีโลกาโน

ภาษาอีโลกาโน (Ilocano) หรือที่เรียกว่า Iloko และ Iloco เป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับสามในฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่ใช้สื่อสารบนเกาะลูซอนและเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์มีภาษาพูดมากกว่า 180 ภาษา โดยมีผู้พูดประมาณ 2 ล้านคนใช้ภาษาอีโลกาโนเป็นภาษาที่สอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลออสโตรนีเซียน, ภาษาอีโลกาโนจึงมีความเชื่อมโยงไปยังภาษาต่างๆตั้งแต่ฮาวาย จนถึงมาเลย์ ไปจนถึงมาลากาซี และมีการดูดซับคำศัพท์มากมายจากภาษาสเปนและอังกฤษ รวมทั้งภาษาฮกเกี้ยนและสันสกฤตอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ฟิลิปปินส์

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

10,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

ฟิลิปปินส์

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อีโลกาโน

  • ชาวบ้านรู้จักภาษานี้ในชื่อ Samtoy จาก 'sao mi ditoy' หรือ 'ภาษาของเราที่นี่'
  • ผู้พูดภาษาอีโลกาโนสมัยใหม่มักจะใช้ตัวเลขแบบดั้งเดิมในการนับ 1 ถึง 9 และใช้ตัวเลขภาษาสเปนสำหรับตัวเลขที่สูงขึ้นไป
  • ชื่อว่า Ilocano นั้นมาจากตัว 'i-' ที่แปลว่า 'มาจาก', 'looc' แปลว่า 'อ่าว' และคำลงท้ายภาษาสเปน '-ano'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย