Học tiếng Ilocano

Học tiếng Ilocano trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Ilocano. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Ilocano

Tiếng Ilocano còn được gọi là Iloko và Iloco, là ngôn ngữ được nói nhiều thứ ba ở Philipin. Người nói ngôn ngữ này chủ yếu được tìm thấy ở đảo Luzon và Mindanao. Có hơn 180 ngôn ngữ được nói ở quốc gia này nên tiếng Ilocano được sử dụng như ngôn ngữ phổ biến thứ hai bởi khoảng hai triệu người. Là một phần của gia đình ngữ hệ Nam Đảo, tiếng Ilocano có liên kết với các ngôn ngữ từ Hawaii đến Mã Lai rồi đến Malagasy. Ngôn ngữ này tiếp nhận nhiều từ vựng từ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, cũng như tiếng Phúc Kiến và tiếng Phạn.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Philipin

People Talking

Số người nói

10.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Nam Đảo

Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo (ngữ tộc Malay-Polynesia)

Nhóm ngôn ngữ Philippines

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Ilocano

  • Người dân địa phương gọi ngôn ngữ này là Samtoy, từ "sao mi ditoy" nghĩa là "ngôn ngữ của chúng tôi ở đây".
  • Những người nói tiếng Ilocano hiện đại có xu hướng sử dụng chữ số truyền thống của họ để đếm từ 1 đến 9 và các chữ số Tây Ban Nha cho các số cao hơn.
  • Cái tên "Ilocano" có nguồn gốc từ "i-" nghĩa là "từ", "loc" nghĩa là "vịnh" và kết thúc bằng tiếng Tây Ban Nha "-ano".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi