เรียนภาษาลักเซมเบิร์ก

เรียนภาษาลักเซมเบิร์กทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลักเซมเบิร์กด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษาลักเซมเบิร์ก เป็นภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันและภาษาดัตช์ แต่ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาฝรั่งเศสด้านคำศัพท์ ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศพูดภาษาลักเซมเบิร์ก และผู้พูดเหล่านี้มักจะพูดได้สองหรือสามภาษา คือ ภาษาลักเซมเบิร์ก, ฝรั่งเศสและเยอรมัน สำหรับการเขียนในภาษาลักเซมเบิร์กผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันจะสามารถเข้าใจได้ดี แต่ภาษาพูดนั้นการเข้าใจยากกว่า

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลักเซมเบิร์ก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

400,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ลักเซมเบิร์ก

  • คำขวัญของประเทศลักเซมเบิร์ก คือ ‘Mir wëlle bleiwe wat mir sinn’ แปลได้ว่า ‘เราต้องการคงไว้ซึ่งสิ่งที่เราเป็นอยู่’, หมายถึง การเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใดๆ
  • มีสำนวนภาษาลักเซมเบิร์ก, 'Ech si rose wéi eng Spann' หรือ 'ฉันโกรธจัดเหมือนเป็นแมงมุม'
  • จากการสำรวจพบว่า 55.8% ของผู้อยู่อาศัยในประเทศเลือกภาษาลักเซมเบิร์กเป็นภาษาหลัก

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย