เรียนภาษาลักเซมเบิร์ก

เรียนภาษาลักเซมเบิร์กทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลักเซมเบิร์กด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษาลักเซมเบิร์ก เป็นภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันและภาษาดัตช์ แต่ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาฝรั่งเศสด้านคำศัพท์ ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศพูดภาษาลักเซมเบิร์ก และผู้พูดเหล่านี้มักจะพูดได้สองหรือสามภาษา คือ ภาษาลักเซมเบิร์ก, ฝรั่งเศสและเยอรมัน สำหรับการเขียนในภาษาลักเซมเบิร์กผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันจะสามารถเข้าใจได้ดี แต่ภาษาพูดนั้นการเข้าใจยากกว่า

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลักเซมเบิร์ก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

400,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

เจอร์แมนิก

เจอร์แมนิกตะวันตก

เรื่องสนุกของภาษา — ลักเซมเบิร์ก

  • คำขวัญของประเทศลักเซมเบิร์ก คือ ‘Mir wëlle bleiwe wat mir sinn’ แปลได้ว่า ‘เราต้องการคงไว้ซึ่งสิ่งที่เราเป็นอยู่’, หมายถึง การเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใดๆ
  • มีสำนวนภาษาลักเซมเบิร์ก, 'Ech si rose wéi eng Spann' หรือ 'ฉันโกรธจัดเหมือนเป็นแมงมุม'
  • จากการสำรวจพบว่า 55.8% ของผู้อยู่อาศัยในประเทศเลือกภาษาลักเซมเบิร์กเป็นภาษาหลัก

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย